دکتر مرتضی رمضانی - صفحه نخست


پزشک فوق تخصص بیماریهای روماتیسمی

روماتیسم و روماتولوژیست

روماتولوژی (Rheumatology)یکی از فوق تخصص‏های پزشکی داخلی و پزشکی اطفال است که به تشخیص و درمان دردهای اندام های حرکتی و مطالعه بیماری‌های بافت همبند و استخوان‏های بدن انسان می‏پردازد. به متخصص این رشته روماتولوژیست یا متخصص روماتیسم می‌گویند.